Zauważone martwe zwierzę zgłoś do Straży Miejskiej - zawiadomimy niezwłocznie odpowiednie służby.

Martwe zwierzęta zbierane są z ulic i terenów miejskich Rzeszowa przez służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Martwe zwierzęta domowe (pies, kot itp.) właściciel zobowiązany jest usunąć na własny koszt. Zadanie usunięcia truchła zwierzęcia można zlecić odpłatnie MPGK w Rzeszowie, można też skorzystać z usług cmentarzy dla zwierząt.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów