Zauważone martwe zwierzę zgłoś do Straży Miejskiej - zawiadomimy niezwłocznie odpowiednie służby.

W 2020 roku w sprawie usunięcia martwych zwierząt z ulic i terenów miejskich interweniowaliśmy ponad 570 razy. 

Były to zwierzęta:

 • 171 kotów
 • 31 psów
 • 172 sarny
 • 12 dzików
 • 51 lisów
 • 2 zające
 • 39 jeży
 • 10 kun
 • 5 fretek
 • 7 wiewiórek
 • 6 bobrów
 • 3 wydry
 • 46 gołębi
 • 5 kaczek
 • 5 łabędzi
 • 3 bażanty
 • 7 innych ptaków

Martwe zwierzęta domowe (pies, kot itp.) właściciel zobowiązany jest usunąć na własny koszt. Zadanie usunięcia truchła zwierzęcia można zlecić firmom odbierającym odpady, można też skorzystać z usług cmentarzy dla zwierząt.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów