Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oznaczone są znakami drogowymi pionowymi:

  • D-18 „parking” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,
  • D-18b „parking zadaszony” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
  • D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

Znak D-18 z tabliczką T-29Znak D-18a z tabliczką T-29Znak D-18b z tabliczką T-29

 i / lub znakami drogowymi poziomymi:

  • P-18 „stanowisko postojowe” z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego
  • P-20 „koperta” z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego

Znak P-18 wraz ze znakiem P-24Znak P-20 wraz ze znakiem P-24

 Miejsca te powinny mieć niebieskie tło.

Jeżeli posiadasz uprawnienia do korzystania z takich miejsc, nie zapominaj o umieszczaniu karty parkingowej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Parkowanie na tak oznakowanych miejscach parkingowych bez wymaganych uprawnień jest zabronione i karane!

Odpowiedzialność karna:

Parkowanie bez uprawnień na miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 500 złotych oraz 5 punktami karnymi.

Parkowanie bez uprawnień (jak wyżej) oraz dodatkowo posługiwanie się kartą parkingową nie mając do tego uprawnień, zagrożone jest karą mandatu w wysokości 800 złotych oraz 5 punktami karnymi.

Ponadto, zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, straż miejska może usunąć pojazd nieoznakowany kartą parkingową i pozostawiony w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Wówczas właściciel pojazdu zostanie obciążony dodatkowo kosztami usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. W przypadku samochodu osobowego o masie do 3,5 tony jest to kwota 440 złotych za usunięcie i 35 złotych za każdą kolejną dobę przechowywania pojazdu.

Należy zaznaczyć, że zanim strażnik wyda dyspozycję usunięcia takiego pojazdu, sprawdza bardzo dokładnie czy w samochodzie na pewno nie ma widocznie umieszczonej karty parkingowej, sprawdza też, czy karta nie zsunęła się z deski i nie leży np. na podłodze.

Podstawa prawna:
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego