Pojazd parkujący w miejscu niedozwolonym, o ile nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu, może zostać unieruchomiony poprzez założenie na jego koło urządzenia blokującego.

Blokadę zakłada się zwykle na przednie lewe koło pojazdu a za wycieraczką przedniej szyby pozostawia się informację o założeniu urządzenia z danymi kontaktowymi do Straży Miejskiej. Sporządzany jest również protokół, w którym zamieszcza się informacje o wszelkich uszkodzeniach karoserii szczególnie w pobliżu blokowanego koła, w razie potrzeby wykonywane są zdjęcia. Zakładanie blokady odbywa się ze szczególną starannością, nie dopuszczając do powstania jakichkolwiek uszkodzeń czy zarysowań pojazdu.

Kierowca w celu odblokowania pojazdu powinien skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr tel. 178754670 lub 986. Dyżurny wyśle na miejsce patrol, który przed zdjęciem blokady wypełnia ostatecznie protokół - uzupełnia go o dane kierowcy, godzinę zdjęcia urządzenia oraz podpisy. Interwencja wobec kierującego może zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.