Umieszczanie plakatów i ulotek na słupach oświetleniowych, drzewach, znakach drogowych i w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych jest zabronione.

Często na latarniach i drzewach zauważyć można ulotki dotyczące sprzedaży, zagubienia, wynajmu, usługi. Jest to zabronione. Straż stara się walczyć z tym procederem, nakazując usunięcie ulotek osobom, które je umieściły. Sprawcy mogą też zostać ukarani mandatem karnym o wysokości do 500 zł.

Podstawa prawna: Ustawa - Kodeks Wykroczeń