Dbając o estetykę Rzeszowa strażnicy zwracają uwagę na pojawiające się na ścianach budynków i na innych obiektach graffiti. Napisy i rysunki, często wulgarnej treści, szpecą i szkodzą wizerunkowi Rzeszowa, dlatego Straż Miejska podejmuje działania zmierzające do niezwłocznego ich usunięcia.

Za wygląd obiektu odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca i to na nich spoczywa obowiązek usunięcia graffiti.

Natomiast ukarana może zostać osoba złapana „na gorącym uczynku”, bądź której można udowodnić, że namalowała napis lub rysunek. Karą może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu, który może zasądzić grzywnę również w wyższej kwocie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks Wykroczeń