Stare, nieużywane samochody zamiast trafić do punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji często porzucane są na miejskich ulicach i osiedlowych parkingach. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale zajmują cenne i poszukiwane miejsca parkingowe, zdarza się, że ich stan techniczny stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Ich właściciele uchylają się od obowiązku lub nie są go świadomi i nie przekazują pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Straż Miejska ustala właścicieli problemowych pojazdów i poleca ich usunięcie. Jeśli działania nie przynoszą efektu, zgodnie z przepisami pojazdy takie mogą zostać usunięte na koszt właściciela lub posiadacza. Straż może usunąć pojazd wyłącznie z miejsca, w którym obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Procedura usunięcia:

1. Usuwany pojazd przemieszczany jest auto-lawetą na parking strzeżony Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie a Straż Miejska informuje pisemnie właściciela pojazdu o jego usunięciu. Kopia dyspozycji usunięcia pojazdu (wraku) przekazywana jest do Komendanta Miejskiego Policji oraz do MATiP.

2. Właściciel usuniętego pojazdu zgłasza się do siedziby Straży Miejskiej w Rzeszowie z dowodem tożsamości i dowodem rejestracyjnym, a nie będąc właścicielem pojazdu dodatkowo z pisemnym upoważnieniem do używania pojazdu. Na podstawie okazanych dokumentów otrzymuje zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

3. Następnie udaje się on na parking strzeżony MATiP przy ul. Leszczyńskiego 3B, gdzie po uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie odbiera pojazd.

Nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od daty jego usunięcia skutkuje przejęciem przez Gminę Miasto Rzeszów pojazdu na własność, a powstałymi kosztami zostanie obciążony w drodze postępowania administracyjnego właściciel pojazdu.

Podstawa prawna:
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane,
  • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,