Uprawnionymi do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością są:

 • osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową,
 • osoba kierująca pojazdem przewozącym osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
 • osoba kierująca pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby te mogą niestosować się do znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju:

 • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
 • B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
 • B-3a "zakaz wjazdu autobusów,
 • B-4 "zakaz wjazdu motocykli,
 • B-10 "zakaz wjazdu motorowerów,
 • B-35 "zakaz postoju" dłużej niż 1 minutę lub dłużej niż wskazano na znaku lub tabliczce,
 • B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
 • B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",
 • B-39 "strefa ograniczonego postoju".

Znaki drogowe, do których niepełnosprawni mogą się nie stosować.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Wygląd karty parkingowej.

Awers karty parkingowej dla niepełnosprawnychRewers karty parkingowej dla niepełnosprawnych