Nie zaśmiecaj pól i lasów!

Nielegalne, "dzikie" wysypiska śmieci negatywnie wpływają na estetykę otoczenia. Jest jednak większy problem: tak składowane odpady niosą za sobą poważne zagrożenia dla środowiska. Na gnijących śmieciach rozwijają się grzyby i bakterie mogąc powodować zagrożenie epidemiologiczne, natomiast baterie, farby, środki ochrony roślin i inne substancje znajdujące się na wysypiskach, mogą powodować skażenie wód i gruntów chemią lub metalami ciężkimi.

Wywiezione do lasów śmieci szybko nie znikną - będą szpecić i zatruwać środowisko kolejnym pokoleniom. Na przykład papier rozłoży się po około 1,5 do 6 miesięcy. Bawełniana koszulka po 5 miesiącach a wełniane skarpety aż po 5 latach. Stalowa puszka po żywności potrzebuje na rozkład 10-ciu lat a aluminiowa aż 200 lat. Tworzywa sztuczne w zależności od rodzaju, rozkładają się od 100 do 1000 lat (reklamówka około 400 a plastikowe butelki nawet 500 lat). Rozłożenie się szkła zajmuje ponad 4000 lat, co udowadniają archeologowie.

Dlatego, jeśli decydujesz się na wywóz odpadów, wywieź je do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będąc mieszkańcem Rzeszowa pozbędziesz się za darmo odpadów z własnego gospodarstwa w dwóch takich punktach: w MPGK Rzeszów przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11.

Oddasz tam: odpady zielone (trawę, liście, gałęzie), odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, farby, środki chemiczne typu domowego, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć), zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, odpady budowlane i rozbiórkowe, szkło opakowaniowe i okienne, metale, tworzywa sztuczne. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Walka z "dzikimi" wysypiskami.

Straż Miejska w Rzeszowie podejmuje działania zmierzające do szybkiej likwidacji "dzikich" wysypisk, gdy tylko zostaną one ujawnione. Sprawca, który wyrzucił odpady, może zostać ukarany mandatem karnym lub też może zostać sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r - Kodeks Wykroczeń (Rozdział: Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe).