W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, w celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu z klientem zawieszamy znakowanie rowerów do odwołania.

dotychczas oznakowaliśmy...rowerów

Znakowanie polega na wygrawerowaniu na ramie roweru numeru identyfikacyjnego za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym jego zatarciu.

Znakujemy tylko sprawne rowery, których właściciel:

  • jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami),
  • jest zameldowany na stałe w Rzeszowie, posiadający przy sobie dowód osobisty,
  • okaże dowód zakupu roweru (jeśli posiada) i złoży pisemnie oświadczenie, że jest właścicielem roweru,
  • potwierdzi, że zapoznał się z regulaminem znakowania (do wglądu) i wyraża zgodę na oznakowanie roweru,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z oznakowaniem roweru.

Według obowiązujących przepisów rower powinien być wyposażony:

  • w światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
  • w światło pozycyjne białe lub żółte selektywne z przodu i w światło pozycyjne czerwone z tyłu, - jeżeli kierujący jeździ po zmroku.
  • w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • jeżeli konstrukcja roweru uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu - w dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH NAM KRADZIEŻY ROWERÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.