Najbliższe terminy:
6 i 20 października 2021 r.
Znakujemy od godz. 15:00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rzeszowie przy ul. Targowej 1.
Aby nie tworzyć kolejki oczekiwania należy zarejestrować się pod nr telefonu 17 87 54 670.

dotychczas oznakowaliśmy...rowerów

Znakowanie polega na wygrawerowaniu na ramie roweru numeru identyfikacyjnego za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym jego zatarciu.

Znakujemy tylko sprawne rowery, których właściciel:

  • jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami),
  • jest zameldowany na stałe w Rzeszowie, posiadający przy sobie dowód osobisty,
  • okaże dowód zakupu roweru (jeśli posiada) i złoży pisemnie oświadczenie, że jest właścicielem roweru,
  • potwierdzi, że zapoznał się z regulaminem znakowania (do wglądu) i wyraża zgodę na oznakowanie roweru,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z oznakowaniem roweru.

Według obowiązujących przepisów rower powinien być wyposażony:

  • w światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
  • w światło pozycyjne białe lub żółte selektywne z przodu i w światło pozycyjne czerwone z tyłu, - jeżeli kierujący jeździ po zmroku.
  • w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • jeżeli konstrukcja roweru uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu - w dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH NAM KRADZIEŻY ROWERÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.